Chính sách bảo hành

  1. Thời gian bảo hành: là thời gian mà PiTek chịu trách nhiệm bảo hành đối với tất cả các sản phẩm do PiTek phân phối được ghi trên phiếu bảo hành.
  2. Chúng tôi chỉ bảo hành các thiết bị do lỗi của nhà sản xuất.
  3. Trường hợp không thuộc phạm vi bảo hành chúng tôi sẽ hổ trợ sửa chữa và thay thế tại phòng Service của PiTek với chi phí phù hợp nhất.