PREEN

Table of Contents

PREEN

ACDC Power Solutions

Preen (AC Power Corp) Được thành lập vào năm 1989, là công ty hàng đầu trong hệ thống cung cấp điện và đã và đang phát triển các sản phẩm dựa trên công nghệ cốt lõi của Chuyển đổi nguồn. Chúng tôi tự hào là một trong những dòng sản phẩm cung cấp điện rộng nhất, bao gồm Nguồn điện AC, Nguồn điện DC, Nguồn điện cho Ngành công nghiệp Quốc phòng, Bộ mô phỏng Năng lượng Tái tạo, Điều hòa đường dây.
AVR & UPS

Vui lòng liên hệ hotline 0777 911 921 để được hỗ trợ nhanh chóng thiết bị chính hãng