Rohde&Schwarz

Rohde&Schwarz

Rohde & Schwarz Hoa Kỳ, Inc.

Rohde & Schwarz là một trong những nhà sản xuất hàng đầu thế giới về Kiểm tra & Đo lường, Truyền thông An toàn, Giám sát và Kiểm tra Mạng cũng như Thiết bị Phát thanh Truyền hình. Được thành lập cách đây hơn 80 năm, công ty độc lập có mạng lưới bán hàng và dịch vụ rộng khắp với các công ty con và đại diện tại hơn 70 quốc gia.

Được thành lập tại Hoa Kỳ từ năm 1978, Rohde & Schwarz USA, Inc. có một đội ngũ kỹ sư ứng dụng và bán hàng lớn trên khắp Bắc Mỹ với các văn phòng khu vực tại Maryland, Texas, California và Oregon.

Chúng tôi có một cơ sở dịch vụ đẳng cấp thế giới ở Columbia, Maryland và khách hàng của chúng tôi có thể mong đợi sự hỗ trợ sau bán hàng rộng rãi, bao gồm đào tạo, hỗ trợ kỹ thuật miễn phí và liên hệ cá nhân chặt chẽ từ các kỹ sư của chúng tôi ngoài lĩnh vực này.

Vui lòng liên hệ hotline 0777 911 921 của công ty để được hỗ trợ nhanh chóng thiết bị chính hãng