Tektronix

Tektronix

Tektronix là tập đoàn sản xuất thiết bị đo lường kiểm tra hàng đầu thế giới của Mỹ. Được thành lập năm 1946, Tektronix luôn là nhà  tiên phong và định hướng công nghệ mới. Chi tiết các sản phẩm Tektronix, Keithley được phân phối bởi PiTek: